Nepravidelna slovesa seznam

Nepravidelná slovesa – seznam

Nepravidelná slovesa nemusí být noční můra! Tento seznam 50 neužitečnějších je seřazen podle toho, jak často na ně narazíte. Stáhněte si ho jako pdf.

Jak se nepravidelná slovesa naučit? Tady je návod v 5 jednoduchých krocích.

infinitivminulýpříčestí
býtbewas/werebeenIt was really hot in the sauna.
V sauně bylo opravdu horko.
I have never been to China.
Nikdy jsem nebyl v Číně.
míthavehadhadHe had his head in his hands.
Měl hlavu v dlaních.
He has had two strokes.
Měl (už) dvakrát mrtvici.
dělatdodiddoneI did the dishes last night.
Včera večer jsem umyl nádobí.
What have you done?
Cos‘ to udělal?
řícisaysaidsaid‘Hello!’ she said.
‚Dobrý den!‘ řekla.
I have said that more than once.
Říkala jsem to nejednou.
jítgowentgoneShe went into her room.
Šla do svého pokoje.
Has he gone mad?
Copak se zbláznil?
dostatgetgotgotI got a call from Dave.
Volal mi Dave.
He has just got a new job.
Právě získal novou práci.
vědět, znátknowknewknownI knew something was wrong.
Věděl jsem, že něco není v pořádku.
He has known about them for years.
Ví o nich už celá léta.
udělatmakemademadeShe made coffee for us all.
Udělala kávu pro nás pro všechny.
I have made my lunch.
Udělal jsem si pro sebe oběd.
myslet sithinkthoughtthoughtShe thought about her every day.
Myslela na ni každý den.
Ron has thought of everything.
Ron myslel na všechno.
vidětseesawseenFifty thousand people saw the match.
Zápas vidělo padesát tisíc lidí.
I’ve never seen anything like this!
Nikdy jsem nic takového neviděla!
přijítcomecamecomeHe came home late again last night.
Včera večer zase přišel domů pozdě.
I’ve only come for an hour.
Přišel jsem jen na hodinu.
vzíttaketooktakenShe took her things to her room.
Vzala si věci do svého pokoje.
Someone has taken my scarf.
Někdo vzal moji šálu.
vyprávěttelltoldtoldHe told the news to everybody.
Řekl tu novinku všem.
They’ve told us they’re not coming.
Řekli nám, že nepřijdou.
najítfindfoundfoundHe found a dollar on the ground.
Našel na zemi dolar.
Look what I’ve found!
Koukej, co jsem našla!
dátgivegavegivenShe gave him a camera for Christmas.
Dala mu k vánocům foťák.
Her boss has given her a lot of responsibility.
Její šéf jí dal hodně zodpovědnosti.
nechatletletletThey let him speak.
Nechali ho mluvit.
He has let us down.
Vykašlal se na nás.
znamenatmeanmeantmeantThe word meant something else.
To slovo znamenalo něco jiného.
This has meant painful cuts.
To znamenalo bolestné škrty.
cítitfeelfeltfeltI felt sorry for him.
Bylo mi ho líto.
I’ve never felt this way before.
Takhle jsem se nikdy předtím necítila.
držetkeepkeptkeptHe kept all her letters.
Nechal si všechny její dopisy.
She’s kept a diary for over twenty years.
Přes dvacet let si píše deník.
odejítleaveleftleftShe left without saying goodbye.
Odešla bez rozloučení.
You want Chris? Sorry, he’s just left.
Chcete Chrise? Je mi líto, právě odešel.
dát, položitputputputI put the keys on the table.
Dal jsem klíče na stůl.
He has put so much into it!
Dal do toho tolik!
stát sebecomebecamebecomeShe became queen in 1952.
Stala se královnou v roce 1952.
The book has become quite popular.
Kniha se stala velmi populární.
slyšethearheardheardHe heard it on the radio.
Slyšel to v rádiu.
I haven’t heard from her lately.
V poslední době se mi neozvala.
běžetrunranrunI ran four miles today.
Uběhl jsem dnes čtyři míle.
We’ve run out of milk.
Došlo nám mléko.
psátwritewrotewrittenShe wrote hundreds of poems.
Napsala stovky básní.
He has written 38 books.
Napsal 38 knih.
přinéstbringbroughtbroughtShe brought a present for Helen.
Přinesla dárek pro Helen.
I’ve brought something to show you.
Přinesla jsem vám něco ukázat.
začítbeginbeganbegunShe began by thanking us all.
Začala tím, že nám všem poděkovala.
Now that I’ve begun, I’ll go on till I finish.
Když už jsem začal, budu pokračovat až do konce.
držetholdheldheldShe held his hand.
Držela ho za ruku.
She has never before held public office.
Nikdy dřív neměla veřejnou funkci.
čístreadreadreadHe read the poem aloud.
Přečetl báseň nahlas.
I have read every single post in this entire thread.
Přečetl jsem každý příspěvek v celém tomto vlákně.
platitpaypaidpaidI paid him $200 yesterday.
Zaplatila jsem mu včera 200 $.
Have you paid him the rent yet?
Už jsi mu zaplatil nájemné?
prohrát, ztratitloselostlostThe airline lost my luggage.
Letecká společnost mi ztratila kufr.
The team has lost every single game this year.
Tým v tomto roce prohrál všechny zápasy.
rozumětunderstandunderstoodunderstoodI finally understood what she meant.
Konečně jsem pochopil, co má na mysli.
If I’ve understood you correctly…
Jestli jsem tě správně pochopil …
setkat se, seznámit semeetmetmetThey met to discuss the project.
Potkali se, aby probrali ten projekt.
I’ve never met anyone like her.
Nikdy jsem nepotkal nikoho, jako je ona.
sedětsitsatsatFour people sat around the table.
Kolem stolu seděli čtyři lidé.
We have sat down and had a chat.
Sedli jsme si spolu a probrali jsme to.
státstandstoodstoodWe stood side by side.
Stáli jsme bok po boku.
These majestic trees have stood for hundreds of years.
Tyto majestátní stromy stojí stovky let.
mluvitspeakspokespokenWe spoke briefly on the phone.
Krátce jsme mluvili po telefonu.
I’ve spoken to the manager about it.
Mluvil jsem o tom s vedoucím.
stanovitsetsetsetShe set the camera on automatic.
Nastavila fotoaparát na automatiku.
Have you set the alarm clock?
Nastavili jsi budík?
vyhrátwinwonwonWhich team won?
Který tým vyhrál?
Both parties have won.
Obě strany vyhrály.
véstleadledledOur hostess led us to the dinner table.
Naše hostitelka nás zavedla ke stolu.
This has led scientists to speculate.
To vedlo vědce ke spekulacím.
strávit, utratitspendspentspentWe spent the day at the beach.
Strávili jsme den na pláži.
I’ve spent all my money already.
Už jsem utratil všechny své peníze.
koupitbuyboughtboughtI bought it from a friend.
Koupil jsem to od kamaráda.
He can’t be bought.
Nedá se koupit.
poslatsendsentsentI sent the package by airmail.
Poslal jsem ten balíček letecky.
Have you sent a Christmas card to your mother yet?
Už si poslal matce přání k Vánocům?
růst, pěstovatgrowgrewgrownI grew up in the city.
Vyrostl jsem ve městě.
She’s grown at least an inch since the last time.
Vyrostla odposledně nejmíň o palec.
stavětbuildbuiltbuiltHe built a model airplane.
Postavil model letadla.
He has built a reputation as a talented artist.
Vybudoval si pověst talentovaného umělce.
spadnoutfallfellfallenAn apple fell from the tree.
Jablko spadlo ze stromu.
The value of the stock has fallen drastically.
Hodnota akcií drasticky spadla.
zlomitbreakbrokebrokenHe broke his arm in the accident.
Zlomil se při nehodě ruku.
I’m afraid I’ve broken your phone.
Obávám se, že jsem ti rozbil telefon.
řezat, stříhatcutcutcutI cut myself while shaving.
Řízl jsem se při holení.
We have cut the budget.
Ořezali jsme rozpočet.
jísteatateeatenWe ate at a pizzeria.
Jedli jsme v pizzerii.
He has not eaten properly for days.
Už několik dní pořádně nejedl.
prodatsellsoldsoldI recently sold my bike.
Nedávno jsem prodal kolo.
That house still hasn’t sold.
Ten dům se zatím neprodal.
říditdrivedrovedrivenWe drove all night.
Jeli jsme celou noc.
Have you ever driven a racing car?
Už jsi někdy řídil závodní auto?

Mohlo by vás zajímat...

Učte se anglicky s umělou inteligencí a ChatGPT

Učte se anglicky s umělou inteligencí a ChatGPT

Umělá inteligence vás dokáže učit anglicky! ChatGPT umí poradit s psaním, čtením, mluvením, porozuměním, gramatikou i slovní zásobou. Úplný návod.
Nepravidelná slovesa na konci léta

Nepravidelná slovesa na konci léta

Prázdniny pomalu (či spíš rychle!) končí. Jak jste si je užili? Mám pro vás 20 letních a dovolenkových aktivit, za…
Anglicky za týden: co se dá naučit a jak na to

Anglicky za týden: co se dá naučit a jak na to

Jestli hledáte zázračnou metodu, jak se naučit anglicky za týden tak, abyste pohodlně zvládli konverzaci a rozuměli běžné mluvené řeči,…
Jak se máš anglicky: 10x jinak otázka i odpověď

Jak se máš anglicky: 10x jinak otázka i odpověď

Říct Jak se máš anglicky je na první pohled lehký úkol. How are you? je otázka, kterou jste se naučili…